ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΑΧΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 26

54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310948108