,

Φαρμακείο Παναγιώτη Κουκουλίδη

Παπαχρηστίδη Φρ. 122, 641 00 Ελευθερούπολη Καβάλας
ΤΗΛ 2592022237