ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ

57006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Τηλ.: 2396022095