ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 30

54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310530168