,

Καλλέργης Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Μεσογείων 318 και Κονδυλάκη 1 15341 Αγία Παρασκευή τηλ.2106390471