,

Βασίλειος Ιωαννίδης & Σια ΟΕ

ΤΗΛ 2541022605
40 Εκκλησιών 2Β
67100 Ξάνθη