,

Καλλέργης Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Μεσογείων 318 και Κονδυλάκη 1
15341 Αγία Παρασκευή
τηλ.2106390471