,

Ρούσσου Κυριακή

Παναγή Τσαλδάρη 62
48100 Πρέβεζα
τηλ.2682026146