,

Ρόιδου Αικατερίνη

Ρόιδου Αικατερίνη
Πλατεία Βασ. Γεωργίου 46
67100 Ξάνθη
τηλ 2541028272