,

Σαμαρά Ευθαλία

40200 Ελασσόνα Λάρισας
6ης Οκτωβρίου 61
τηλ.2493023167