,

Συστεγασμένα Φαρμακεία Αναστασίας & Γιώργου Παπαδόπουλου ΟΕ

Συστεγασμένα Φαρμακεία Αναστασίας & Γιώργου Παπαδόπουλου ΟΕ

Κομνηνών 80

55132 Καλαμαριά

Τηλ.:  2310481790