,

Συστεγασμένα φαρμακεία Ρόιδου ΟΕ

40 Εκκλησιών 3Α
67100 Ξάνθη
τηλ. 2541077622