,

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΟΕ

40 Εκκλησιών 3Α
67100 Ξάνθη
τηλ. 2541077622