,

Συστεγασμένα φαρμακεία Χατζοπούλου ΟΕ

25ης Μαρτίου 56
50200 Πτολεμαΐδα Κοζάνης
τηλ. 2463024539