,

Συστεγασμένα Φαρμακεία

Α.Μπόκας – Γ. Σπύρος  ΟΕ

34100 Χαλκίδα

Αβάντων 38

Τηλ 2221081480