,

Συστεγασμένα Φαρμακεία Κυριακού Β, Κυριακού Κ, ΟΕ

Αριστείδου 6, Πολύγυρος, 63100,
Τηλ: 2371022360