,

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ

Τηλ: 2394 022439