,

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΚΑΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ

Τηλ: 210 8141731