,

Συστ. Φαρμακεία Παιπάτη Πλούμπη

Εγνατίας 108

54622 Θεσσαλονίκη

τηλ 2310228574