,

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤ., – Β. ΜΑΚΡΗ Ο.Ε. «ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ»

Τηλ: 210 681 4883