,

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤ., – Β. ΜΑΚΡΗ Ο.Ε. “ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ”

Τηλ: 210 681 4883