,

Φαρμακείο Τότσικα Βαρβάρα

Φαρμακείο – Θεσσαλονίκη Δελφών 50,

546 41 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310826111