,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΙΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.

Τηλ. 2108214124