,

Φαρμακείο Αγαθαγγελίδου

Θωμά Χατζίκου 16

Μενεμένη Θεσσαλονίκη

τηλ 2310733645