,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΙΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

Φλέμινγκ 48 & Κωνσταντινουπόλεως, Έναντι Ιπποκρατείου,

Θεσσαλονίκη – Φάληρο, 54642,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310819831