,

Φαρμακείο Αιχμαλωτίδου Θεοδώρας

Προφήτη Ηλία 73

Πυλαία Θεσσαλονίκης

Τηλ 2310323072