,

Φαρμακείο Αναγνώστου Κωνσταντίνας Π.

Βενιζέλου Ελευθερίου 46β

Αγία Παρασκευή Αθήνα

Τηλ.: 2106532374