,

Φαρμακείο Αρχοντάκη Γεωργίου

Πλατεία Βενιζέλου Σοφοκλή

73134 Χανιά

Τηλ.: 2821043011