,

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΚΗΤΗ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ

Μ.Αλεξάνδρου 60

Εύοσμος 56224

Τηλ 2310762977