,

Φαρμακείο Ασκητή Δ. Παπανικολάου Εμ συστ.φαρμ ΟΕ

Μ.Αλεξάνδρου 60

Εύοσμος 56224

Τηλ 2310762977