,

Φαρμακείο Αυλίδη Δημήτρη

Κολοκοτρώνη και Θράκης

60300 Αιγίνιο Πιερίας

Κατερίνη

Τηλ.: 2353022219