,

Φαρμακείο Βακιάνη Θεοφάνη

Δελφών 16-20

85100 Ρόδος

Τηλ.: 2241078803