,

Φαρμακείο Βαρλάμη Ιφιγένειας

Χιλής 49

Καλαμαριά

τηλ. 2310454145