,

Φαρμακείο Βασίλαρου Ευστρατίου

Μαραθώνος 11 Ροδίνι

85100 Ρόδος

Τηλ.: 2241074050