,

Φαρμακείο Βασιλάκη

52800 Ασπροκλησιά

τηλ 2467086005