,

Φαρμακείο Βαφόπουλου Κλεοβούλου

16ης Οκτωβρίου 2

60100 Κατερίνη, Πιερία
Τηλ.:  2351028028