,

Φαρμακείο Βερηγάκη Μπιτσάκη

Κριάρη 40

73135 Χανιά

τηλ 2821092447