,

Φαρμακείο Βογιατζή Γεωργίου

Γ. Γεννηματά 9, 57100 Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Τηλ.:2391053219