,

Φαρμακείο Βουρεξάκη Αικατερίνης & ΣΙΑ ΟΕ

Γρηγορίου Λαμπράκη 142

Πειραιάς 18535

Τηλ 2104120921