,

Φαρμακείο Γιακουμή

Λαμπριανίδου 20, Δράμα

τηλ 2521022606