,

Φαρμακείο Γκατζούλη και ΣΙΑ ΟΕ

Τσιμισκή 102
54622 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310231822