,

Φαρμακείο Γραμματίκη Αικατερίνης

Βενιζέλου Ελευθερίου 82, 57300 Χαλάστρα

Τηλ.:2310793033