,

Φαρμακείο Γρηγοριάδη Γεωργίου & ΣΙΑ ΟΕ

Αγνώστου Στρατιώτου 89

56533 Πολίχνη

Τηλ 2310655017