,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ

Μακεδονίας 18

24100 Καλαμάτα

Τηλ 2721084098