,

Φαρμακείο Ειρήνη Κεραμοπούλου

Αδαμάντιου Κοραή 4, Πανόραμα 552 36
τηλ 2310346440