,

Φαρμακείο Ελευθεροπούλου Ελένης

Καλλιβούλου 42

56121 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

Τηλ.:  2310731633