,

Φαρμακείο Ερμίδου θεοδώρας

Μεσογείων 223

11525 Αθήνα

τηλ 2106748903