,

Φαρμακείο Ευθυμιάδη

Μιχαήλ Πετρίδη  62

85100 Ρόδος

τηλ 2241067830