,

Φαρμακείο Ζηκόπουλου Ηλία Ε.

Μεγάλου  Αλέξανδρου 57

51100 Γρεβενά

Τηλ.: 2462023001