Τρικούπη Χαριλάου 171, Κηφισιά, 14564

Τηλ:  2106200532