,

Φαρμακείο Θανασούρα

Λεωφόρος Λαυρίου 148Α
19002 Παιανία
τηλ 2106028008