,

Φαρμακείο Θεοδοσόπουλου Γεωργίου

Κρέμου 33, Καλλιθέα 17676
Τηλ: 2109580344