,

Φαρμακείο Θεοδώρας Φωκά Ελευθερίου ΕΕ

Μπαιρακτάρη 2 – 4

34500 Αλιβέρι Εύβοιας

Τηλ 2223023566